Categories: Aktualności taksonomiczne
      Date: 02:52 19-01-13
     Title: Nowy rodzaj i trzy gatunki z Indii
Badania, o których wspominaliśmy kilka miesięcy temu, doprowadziły do przywrócenia ważności rodzaju Heterophrictus, który wcześniej był synonimemPlesiophrictus. Słuszność tego stanu rzeczy nadal nie jest pewna. Jednakże do czasu analizy kladystycznej, rodzaj ten uznawany jest za poprawny.

Badania, o których wspominaliśmy kilka miesięcy temu, doprowadziły do przywrócenia ważności rodzaju Heterophrictus, który wcześniej był synonimemPlesiophrictus. Słuszność tego stanu rzeczy nadal nie jest pewna. Jednakże do czasu analizy kladystycznej, rodzaj ten uznawany jest za poprawny.

Obecnie, po badaniach w terenie w Uttara Kannada (Ghaty Zachodnie, Karnataka, Indie), gdzie zebrano ptaszniki pewnymi cechami nie pasujące do żadnych istniejących gatunków, opisano nowy rodzaj - Neoheterophrictus - oraz trzy nowe gatunki:

Jak sama nazwa wskazuje, rodzaj ten jest blisko spokrewniony ze wspomnianym wcześniej Heterophrictus. Prawodpodobnie wraz z Plesiophrictus przynależą do tej samej, ściśle ze sobą związanej grupy.

Przedstawiciele tych gatunków osiągają od 18 po 25 mm. Żyją w lasach mieszanych pod rozkładającymi się gałęziami czy też kamieniami. Samice odnajdywano w norkach o głębokości do 25-30 cm. Kokony zaobserwowano na przełomie kwietnia i maja, dorosłe samce natomiast spotykano od września do marca.

Bibliografia:

Tłumaczył: Jacek Szubert