Categories: Aktualności taksonomiczne
      Date: 02:53 19-01-13
     Title: Hapalopus nondescriptus zmienia rodzaj

Hapalopus nondescriptus Mello-Leitão, 1926 opisany został na podstawie jednego samca odłowionego w Minas Gerais w Brazylii. Lata później, jak się okazało na podstawie tego samego osobnika, opisano Cyclosternum melloleitaoiBücherl, Timotheo & Lucas, 1971. Po upływie kolejnych lat taksony te zostały zsynonimizowane, lecz zaznaczono potrzebę bliższego przyjrzenia się sytuacji.Hapalopus nondescriptus Mello-Leitão, 1926 opisany został na podstawie jednego samca odłowionego w Minas Gerais w Brazylii. Lata później, jak się okazało na podstawie tego samego osobnika, opisano Cyclosternum melloleitaoi Bücherl, Timotheo & Lucas, 1971. Po upływie kolejnych lat taksony te zostały zsynonimizowane, lecz zaznaczono potrzebę bliższego przyjrzenia się sytuacji.

Ostatnio, po odłowieniu nowych osobników, wydano redeskrypcję gatunku, po raz pierwszy opisując samicę, ilustrując obie płcie, a także szczegółowo omawiając pozycję taksonomiczną i typowe cechy.

Gatunek został przeniesiony do rodzaju Vitalius Lucas, Silva Junior & Bertani, 1993, tworząc Vitalius nondescriptus (Mello-Leitão, 1926) comb. nov.

Bibliografia:

Tłumaczył: Jacek Szubert